چک لیست نشانگان اختلالات روانی – SCL-90-R

چک لیست نشانگان اختلالات روانی – SCL-90-R معرفی مقیاس چک لیست نشانگان اختلالات روانی پرسشنامه SCL-90-R یکی از پراستفاده‎ترین ابزارهای تشخیص روان‎پزشکی است. این پرسشنامه شامل 90 سوال برای ارزشیابی…