آموزش حذف frp g935 , g930 اندروید 8 کاملا تست شده (u8)

آموزش حذف frp g935 , g930 اندروید 8 کاملا تست شده (u8) بازکردن FRP g935f.g930f در 10 دقیقه بدون کامپیوتر و فایل کاملا تضمینی و صدصد تست شده u8اندروید8 ……