رام فارسی سامسونگ C9000 اندروید ۸.۰ (100درصد تست شده)

رام فارسی سامسونگ C9000 اندروید ۸.۰ (100درصد تست شده)   حاوی آخرین بیلد دارای 70 زبان زنده دنیا موقعیت دستگاه : رسمی بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل تاریخ و…

رام فارسی سامسونگ C9000 اندروید ۸.۰ (100درصد تست شده)

رام فارسی سامسونگ C9000 اندروید ۸.۰ (100درصد تست شده)   حاوی آخرین بیلد دارای 70 زبان زنده دنیا موقعیت دستگاه : رسمی بدون مشکل شبکه 4G بدون مشکل تاریخ و…