پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان جمهوری تهران – 130 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان جمهوری تهران – 130 اسلاید پاورپوینت بررسی و  تحلیل فضای شهری میدان جمهوری تهران – 130 اسلاید فهرست کلی مطالبحوزه راهبردینظام کاربری زمیننظام حرکت و دسترسینظام منظر شهرینظام فرم کالبدینظام فضاهای همگانیحوزه محلینظام کاربری زمیننظام حرکت و دسترسینظام منظر شهرینظام فرم کالبدینظام فضاهای همگانی  … دریافت فایل

پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان جمهوری تهران – 130 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان جمهوری تهران – 130 اسلاید پاورپوینت بررسی و  تحلیل فضای شهری میدان جمهوری تهران – 130 اسلاید فهرست کلی مطالبحوزه راهبردینظام کاربری زمیننظام حرکت و دسترسینظام منظر شهرینظام فرم کالبدینظام فضاهای همگانیحوزه محلینظام کاربری زمیننظام حرکت و دسترسینظام منظر شهرینظام فرم کالبدینظام فضاهای همگانی  … دریافت فایل

پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان فردوسی – 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان فردوسی – 54 اسلاید پاورپوینت بررسی و تحلیل فضای شهری میدان فردوسی – 54 اسلاید فهرست مطالب     میدان فردوسی در آئیینه تاریخ     مقدمه     موقعیت میدان فردوسی     محور عملکردی     کاربری اراضی میدان فردوسی تهران     کاربری های ضلعی غربی میدان فردوسی     کاربری های […]

پاورپوینت بررسی و تحليل فضاي شهري ميدان صنعت واقع در شهرک غرب تهران – 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحليل فضاي شهري ميدان صنعت واقع در شهرک غرب تهران – 54 اسلاید  پاورپوینت بررسی و تحليل فضاي شهري ميدان صنعت واقع در شهرک غرب تهران – 54 اسلاید وسط ميدان يك فضاي  دايره اي شكل كه پياده رويي در دور آن مي باشد وجود دارد قسمت هايي از اين فضاي دايره […]