پاورپوینت بررسی و تحلیل خانه دکتر باخدا- شهر کرمان – 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی و تحلیل خانه دکتر باخدا- شهر کرمان – 61 اسلاید   این پروژه شامل 22 سر فصل اصلی و دارای 61 اسلاید میباشد:   1.معرفی استان کرمان 2. موقعیت بنا 3.معرفی عناصر مهم در اطراف بنا 4.مسیرهای دسترسی به بنا 5. درجه بندی معابر 6.انواع گذرها 7.موقعیت بنا 8.دیاگرام آزاد فضاهای اولیه خانه […]