پاورپوینت بررسی و برداشت خیابان خیام جنوبی شهر ارومیه – 163 اسلاید

پاورپوینت بررسی و برداشت خیابان خیام جنوبی شهر ارومیه – 163 اسلاید پاورپوینت بررسی و برداشت خیابان خیام جنوبی شهر ارومیه – 163 اسلاید فهرست مطالب: موقعیت کل کشور موقعیت استان آذربایجان غربی نقشه هوایی شهر ارومیه با مشخص نمودن محدوده ی مورد بررسی نقشه شهر ارومیه در سال 1312 و سال 1372. نقشه منطقه بندی […]