پاورپوینت بررسی هندسه فراکتال – 19 اسلاید

پاورپوینت بررسی هندسه فراکتال – 19 اسلاید پاورپوینت بررسی هندسه فراکتالفهرست مطالبواژه فراکتال جسم فراکتال فراکتال یک شکل مهندسی تعریف فراکتالبهترین راه برای تعریف یک فرکتال موزه گوگنهایم در بیلبائوفرکتال (برخال) چیست؟هندسه فرکتال فرم فرکتال : حجم فرکتال فرکتال از منظر هندسیمندلبراتاما در هندسه شکل هندسی پیچیده خصوصیات اشکال فرکتالرابطه فراکتال و معماریفراکتال در معماری […]