پاورپوینت اندازه حركت وكاربردهاي آن (مكانيك كوانتومي)

پاورپوینت اندازه حركت وكاربردهاي آن (مكانيك كوانتومي) پاورپوینت اندازه حركت وكاربردهاي آن (مكانيك كوانتومي)         آنچه در اين فصل مي خوانيم : – نمايش تكانه – توزيع تكانه در يك اتم – قضيه بلوخ – تئوري پراش – آزمايش پراش – حركت در ميدان يكنواخت نيرو ——————————————————————————————————– نوع فایل :  .ppt  ( قابل ويرايش […]

پاورپوینت اندازه حركت وكاربردهاي آن (مكانيك كوانتومي)

پاورپوینت اندازه حركت وكاربردهاي آن (مكانيك كوانتومي) پاورپوینت اندازه حركت وكاربردهاي آن (مكانيك كوانتومي)         آنچه در اين فصل مي خوانيم : – نمايش تكانه – توزيع تكانه در يك اتم – قضيه بلوخ – تئوري پراش – آزمايش پراش – حركت در ميدان يكنواخت نيرو ——————————————————————————————————– نوع فایل :  .ppt  ( قابل ويرايش […]