فایل اتوکد آبجکت واگن حمل و نقل

فایل اتوکد آبجکت واگن حمل و نقل این فایل اتوکد شامل یک فایل آبجکت واگن حمل و نقل در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد .که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید . … دریافت فایل