مترونيدازول ( Metronidazol )

مترونيدازول ( Metronidazol ) مترونيدازول در درمان عفونتهاي بي هوازي (ازجمله عفونتهاي دندان) ريشه كني هليكوباكترپيلوري و عفونتهاي تك ياخته اي مصرف میشود. اين دارو

ادامه مطلب