مالیات کربن

مالیات کربن مالیات کربن مالیاتی است که بر استفاده از سوختهای مبتنی بر کربن (سوختهای فسیلی زغال سنگ، نفت، گاز)  وضع می‌شود و سیاست اصلی

ادامه مطلب