ماشین حساب معمولی با AVR

ماشین حساب معمولی با AVR این فایل دارای موارد زیر است برنامه به زبان بیسیک شبیه سازی پروژه با پروتیوس … دریافت فایل

ادامه مطلب