استراتژی عالی،وکاربردی فارکس،باینری ٱپشن

استراتژی عالی،وکاربردی فارکس،باینری ٱپشن          سلام دوستان عزیز ومعامله گران هدف ازنگارش وخلق این کتاب ،انتقال تجربه چندین ساله درفارکس وباینری وکمک به دوستان تازه کار که…

مبانی فارکس ازمبتی تاپیشرفته

مبانی فارکس ازمبتی تاپیشرفته سلام شما دراین کتاب،به طور کامل ازپایه تا سطح حرفه با مارکت فارکس اشنا میشوید،،،این کتاب به زبان اصلی است ،پس به هیچ عنوان تحریف یا…