پاورپوینت عملیات رمضان

پاورپوینت عملیات رمضان پس از فتح خرمشهر و مشخص شدن ناتوانی عراق در جنگ با ایران و تصویب قطعنامه 514 توسط شورای امنیت، طرح ‌ریزی عملیات رمضان با هدف تنبیه…