فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم-جلسه اول

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم-جلسه اول ساخت پروژه جدید و ذخیره آن٬ آشنایی با محیط شماتیک٬ طراحی یک مدار در محیط شماتیک و انتقال آن به محیط pcb ٬…