رفتن به نوار ابزار

بخش نسخ مهزلات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش نسخ مهزلات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش مهزلات و در مورد دستورات ساخت داروهای لاغری و طرز تهیه نسخه لاغری  از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان…

بخش نسخ مهزلات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش نسخ مهزلات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش مهزلات و در مورد دستورات ساخت داروهای لاغری و طرز تهیه نسخه لاغری  از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان…