رفتن به نوار ابزار

نسخ مفرحات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ مفرحات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی تدابیر تقویت قلب (دل) از دیدگاه طب ایرانیقلب جایگاه حرارت غریزی است و اگر دچار سردی و تری شود، حرارت از بین می‌رود و…

نسخ مفرحات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ مفرحات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی تدابیر تقویت قلب (دل) از دیدگاه طب ایرانیقلب جایگاه حرارت غریزی است و اگر دچار سردی و تری شود، حرارت از بین می‌رود و…