رفتن به نوار ابزار

بخش معاجین مخصوص قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش معاجین مخصوص قرابادین کبیر عقیلی خراسانی معجون، به دارویی سنتی گفته می‌شود که با عسل یا فانید مخلوط شده باشد. در عربی، جمع آن معاجین خوانده می‌شود.   پی دی…

بخش معاجین مخصوص قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش معاجین مخصوص قرابادین کبیر عقیلی خراسانی معجون، به دارویی سنتی گفته می‌شود که با عسل یا فانید مخلوط شده باشد. در عربی، جمع آن معاجین خوانده می‌شود.   پی دی…