رفتن به نوار ابزار

بخش ماء البزورقرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ماء البزورقرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش ماء البزورقرابادین کبیر عقیلی خراسانی ماءالشعیر  یا آبجوی غیر-الکلی، نوعی نوشیدنی گازدار غیرالکلی حلال است که از عصارهٔ جوانهٔ جو به‌دست می‌آید. در لغت‌نامه دهخدا ماءالشعیر این‌گونه تعریف شده‌است: آب مقشر مطبوخ جو، داروئی که…

بخش ماء البزورقرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ماء البزورقرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش ماء البزورقرابادین کبیر عقیلی خراسانی ماءالشعیر  یا آبجوی غیر-الکلی، نوعی نوشیدنی گازدار غیرالکلی حلال است که از عصارهٔ جوانهٔ جو به‌دست می‌آید. در لغت‌نامه دهخدا ماءالشعیر این‌گونه تعریف شده‌است: آب مقشر مطبوخ جو، داروئی که…