بخش عطریات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش عطریات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش عطریات در مورد دستورات ساخت انواع عطروخواص  داروئی آن   از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد  قرابادین …