رفتن به نوار ابزار

بخش صابون ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش صابون ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی حتی تصور زندگی بدون شوینده‌ها هم، با کابوسی ترسناک فرق چندانی ندارد! بخصوص برای آن دسته از خانم‌ها که عشق شستن و رُفتن…

بخش صابون ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش صابون ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی حتی تصور زندگی بدون شوینده‌ها هم، با کابوسی ترسناک فرق چندانی ندارد! بخصوص برای آن دسته از خانم‌ها که عشق شستن و رُفتن…