فرمول تولید مایع ضد عفونی کننده دست برای اسپری کردن

فرمول تولید مایع ضد عفونی کننده دست برای اسپری کردن این فرمول جهت ساخت و تولید اسپری ضد عفونی کننده دست می باشد.از خصوصیات این محصول وجود نرمکننده  و خوشبو…