نقشه های فاز دو معماری ساختمان دانشگاه

نقشه های فاز دو معماری ساختمان دانشگاه شامل پلان، نما، مقطع، پلان کفسازی، پلان سقف کاذب، دیتیل ها و جزئیات اجرایی، جدول نازک کاری … دریافت فایل

نقشه های فاز دو معماری ساختمان دانشگاه

نقشه های فاز دو معماری ساختمان دانشگاه شامل پلان، نما، مقطع، پلان کفسازی، پلان سقف کاذب، دیتیل ها و جزئیات اجرایی، جدول نازک کاری … دریافت فایل

نقشه های فاز دو معماری ساختمان دانشگاه

نقشه های فاز دو معماری ساختمان دانشگاه شامل پلان، نما، مقطع، پلان کفسازی، پلان سقف کاذب، دیتیل ها و جزئیات اجرایی، جدول نازک کاری … دریافت فایل