حل مسئله پروژه طراحی الگوریتم (برنامه نویسی به زبان C++)

حل مسئله پروژه طراحی الگوریتم (برنامه نویسی به زبان C++) صورت مسئله: الف) یک مهندس برق مداری شامل n ترمینال در یک بورد دوبعدی طراحی نموده است. ترمینال دارای مختصات x و y در فضای دوبعدی می­باشد. باید ولتاژی معادل ۵ ولت به تمام ترمینال‌ها متصل گردد. ولتاژ ۵ ولت به یکی از ترمینال­ها وصل […]