ایجاد وب سایت شخصی (فیلم آموزشی گام به گام + سورس کد)

ایجاد وب سایت شخصی (فیلم آموزشی گام به گام + سورس کد) پروژه : سایت شخصی زبان برنامه نویسی: ASP محیط برنامه نویسی: Visual Studio 2013 پایگاه داده : SQL طراحی جدول پایگاه دادهطراحی واسط (Master Page و …)کد نویسی … دریافت فایل