سیستم کنترل لغزش در اثر شتاب ASR(Acceleration Skid Control (ASR))

سیستم کنترل لغزش در اثر شتاب ASR(Acceleration Skid Control (ASR)) مقدمه: امروزه با پيشرفت زيادی که در الکترونيک و کاربرد تراشه های نيمه هادی بوجود آمده است تحول    بزرگی درهدايت خودرو و ترمزهای آن رخ داده است که استفاده از ترمزهای ABS يکی از انهاست.  استفاده از سيستم‌هاي کمکي و تقويت کننده الکترونيکي و مکانيکي […]