سیستم کمپلمان ( مکمل ) و نقش آن در ایمنی

سیستم کمپلمان ( مکمل ) و نقش آن در ایمنی   فرمت فایل : PPT تعداد اسلاید : 32 žسیستم کمپلمان گروهی از پروتئینهای سرمی است که توسط کبد، ماکروفاژها، مونوسیتها و سلولهای پوششی دستگاه گوارش ساخته می شوند.   žاین پروتئینها بصورت هماهنگ در یک توالی منظم فعال شده و اثرات خود را اعمال […]