تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی با رشنال رز + داکیومنت

تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی با رشنال رز + داکیومنت 26 صفحه ورد به همراه عکس مشخصات : • ورودی• خروجی• ثبت نام کارجوی جدید• ایجاد یک کاربر جدید• ایجاد فرصت شغلی• جستجو ی فرصت شغلی• جستجوی کارجو• تعیین معیار جستجوی کارجو• جستجوی کاربر• حذف کارجو• حذف فرصت شغلی … دریافت فایل