سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) جهانی‌شدن تجارت و اقتصاد و پوياتر شدن رقابت، نقش مشتريان را در سازمان‌ها تغيير داده است نگاه امروز سازمان‌ها به مشتريان تنها يک مصرف‌کننده صرف نيست. مشتريان در سازمان‌های امروز در توليد کالا و ارائه خدمت، رویه‌های انجام امور و فرايندها، توسعه دانش و توان رقابتي، همراه و همگام اعضاي […]