سیستم قاب های بتنی پیوسته (قاب تونلی)

سیستم قاب های بتنی پیوسته (قاب تونلی) پروژه : سیستم قاب های بتنی پیوسته (قاب تونلی) فایل به صورت pptقابل ویرایش (40اسلاید) سیستم قابهای بتنی پیوسته ( قاب تونلی)  یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمانهای با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. نام تونلی به دلیل شکل قالب‌های فلزی همزمان دیوارها و سقف‌هاست. […]