تحقیق و پژوهش-سیستم فیبر نوری و کاربرد آن در مخابرات-در 70 صفحه-docx

تحقیق و پژوهش-سیستم فیبر نوری و کاربرد آن در مخابرات-در 70 صفحه-docx فهرست مقدمه. 3 فیبر نوری  3 تاریخچه ساخت فیبر نوری.. 3 روشهای ساخت پیش‌سازه 5 فیبر نوری در ایران.. 6 فیبر نوری لوله نوری POF ,PCF , QOF. 6 فیبرهای نوری نسل سوم. 7 شبکه تلفن.. 7 سیستم‌های مخابرات فیبر نوری.. 19 مباني […]