پاورپوینت سیستم عامل

پاورپوینت سیستم عامل 29 اسلاید پاورپوینت     اغلب نیاز است که يک پردازش با پردازشهای دیگر بتواند ارتباط داشته باشد . به عنوان مثال Shell Pipeline یا پوسته سیستم عامل بصورت پردازشهای متوالی پیاده سازی شده است . خروجی Process اول باید به Process دوم داده شود و . . . . بنابراین نیاز […]