چگونه یک سیستم صوتی طراحی کنیم.

چگونه یک سیستم صوتی طراحی کنیم. با سلام سیستم های صوتی معمولا برای اطلاع رسانی و ایجاد صدایی با دامنه زیاد برای استفاده عموم طراحی می شوند. پاسخ فرکانسی مناسب و صدای با قدرت زیاد از مولفه هایی است که در طراحی یک سیستم صوتی رعایت می شود. در این کتاب به طراحی یک سیستم […]