نمودار ER سیستم کرایه ماشین

نمودار ER سیستم کرایه ماشین       فرمت فایل دانلودی عکس است پروژه ER سیستم کرایه ماشین یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های نمودار ER سیستم کرایه ماشین تا سطح ۳NF نرمال سازی شده است و در […]