نمودار ER سیستم نام نویسی

نمودار ER سیستم نام نویسی     فرمت فایل دانلودی عکس است   پروژه ER سیستم نام نویسی یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های نمودار ER سیستم نام نویسی تا سطح ۳NF نرمال سازی شده است و در آنها […]