نمودار ER سیستم رتبه نظامی

نمودار ER سیستم رتبه نظامی     فرمت فایل دانلودی عکس است   پروژه ER سیستم رتبه نظامی یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های نمودار ER سیستم رتبه نظامی تا سطح ۳NF نرمال سازی شده است و در آنها […]