نمودار ER دستور العمل

نمودار ER دستور العمل     فرمت فایل دانلودی عکس است   پروژه ER دستور العمل یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های نمودار ER دستور العمل تا سطح ۳NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی […]