پاورپوینت سیستم سوپر پانل

پاورپوینت سیستم سوپر پانل سیستم سوپر پانل : سیستم سوپر پانل با اصلاح روش ICF ابتدایی صنعتی تر کردن ساختمان سازی و بالا بردن سرعت اجرا و مقاوم سازی آن در برابر زلزله، با تغییرات اساسی در المان های ICF ابتدایی ، ابداع گردید.   این سیستم متشکل از المان های باربر و غیر باربر […]