پروژه سیستم انژکتوری خودروی زانتیا مدل Bosch MP7

پروژه سیستم انژکتوری خودروی زانتیا مدل Bosch MP7 در این 8 صفحه پاورپوینت شماتیک سیستم انژکتوری خودروی زانتیا آورده شده و مسیر جریان برق را در حالت های مختلف از جمله حالت سوئیچ بسته، حالت سوئیچ باز، حالت موتور روشن و حالت موتور خاموش بررسی می کند. مسیر جریان به صورت گرافیکی نشان داده می […]