سیستم سوخت خودرو

سیستم سوخت خودرو چکیده ای از مقدمه آغازین ” سیستم سوخت خودرو ” بدین شرح است: برای اینکه موتور به راحتی روشن شود و بدون اشکال گاز خورده. از نظر مصرف سوخت نیز مقرون به صرفه باشد و درعین حال بتواند تمام قدرت را تولید نماید و در حین رانندگی خاموش نشود، کاربراتور نقش اساسی […]