گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک               این فایل بصورت word بوده و در  28  صفحه گردآوری شده است.این گزارش کار به تشریح کامل شش آزمایش پرداخته است و نمودارها   و جداول مرتبط با آن ها نیز رسم گردیده است.آزمایش های برسی شده در مجموعه عبارت اند : سیستم سرد […]