مقاله ترجمه شده

مقاله ترجمه شده در این بخش می توانید مقاله انگلیسی مهندسی برق به همراه ترجمه فارسی آن را دانلود کنید.  عنوان این مقاله ترجمه شده رشته مهندسی برق ” یک مدل رقابتی در صنعت صفحات خورشیدی” می باشد. مقاله ترجمه شده که دانلود می کنید در سال 2013 در مجله Energy Economics چاپ شده است. […]