سیستم های خطی در مهندسی شیمی با حل مثال در متلب

سیستم های خطی در مهندسی شیمی با حل مثال در متلب مدل سازی فرآیند های شیمیایی معمولا توسط سیستم های خطی انجام می شود. در این گزارش به بررسی چگونگی حل این معادلات خطی می پردازیم. در این گزارش 4 مثال ساده از سیستم های خطی با متلب حل می شود. 2 مثال ریاضی عمومی […]