سیستم خبره مشاوره تحصیلی

سیستم خبره مشاوره تحصیلی این سیستم خبره به دانش آموزان رشته نظری کمک می کند که رشته دانشگاهی مناسب خودرا انتخاب نمایند این سیستم با استفاده از کلیپس نوشته شده است … دریافت فایل