سیستم خبره تشخیص و درمان سنگ کلیه

سیستم خبره تشخیص و درمان سنگ کلیه سیستم حاضر به زبان کلیپس نوشته شده است و به کاربر کمک میکند که تشخیص دهد که آیا یک فرد سنگ کلیه دارد یا خیر و نوع درمان مناسب را پیشنهاد می نماید … دریافت فایل