سیستم خبره تشخیص و تعیین نوع و میزان تخفیف به مشتریان

سیستم خبره تشخیص و تعیین نوع و میزان تخفیف به مشتریان این سیستم خبره به زبان برنامه نویسی کلیپس نوشته شده و به مدیر فروش کمک میکند که تشخیص دهد ایا به مشتری تخفیف تعلق می گیرد و اگر تعلق میگیرد چه مقدار.  این سیستم خبره موجب برقراری عدالت در اعمال تخفیف به مشتریان شده […]