سیستم خبره تشخیص و درمان زانو درد

سیستم خبره تشخیص و درمان زانو درد این سیستم خبره که به زبان کلیپس نوشته شده است به کاربر کمک می نماید که علت زاو درد افراد را تشخیص داده و درمان مناسب ایشان را کشف و پیشنهاد نماید … دریافت فایل