سیستم خبره کتابداری با استفاده از کلیپس

سیستم خبره کتابداری با استفاده از کلیپس این سیستم خبره نیز با استفاده از پوسته کلیپس و در محیط نت پد نوشته شده است این سیستم خبره کتابخانه های عمومی یا کتابخانه دانشگاه ها را مدیریت می نماید همراه این برنامه یک فایل ورد توضیحات و نمودار درختی شامل سه صفحه ارائه شده است … […]