سیستم خبره مد لباس

سیستم خبره مد لباس این سیستم خبره به کاربر کمک میکند که متناسب با سن و سال و جنسیت و و ضعیت جسمانی افراد برای آنها مد مناسب لباس را انتخاب نماید این سیستم خبره نیز به زبان کلیپس نوشته شده است … دریافت فایل