سیستم خبره عیب یابی و تشخیص علت روشن نشدن لپ تاپ

سیستم خبره عیب یابی و تشخیص علت روشن نشدن لپ تاپ این سیستم خبره برای عیب یابی و رفع نقص لپ تاپ  که روشن نمی شود کاربرد داشته و به کاربر کمک عیب آن را پیدا و رفع نماید این سیستم خبره به زبان کلیپس و در محیط نت پد نوشته شده است همراه این […]